lunes, 17 de julio de 2017

Acta Assamblea Extraodinària Escudella Solidària 13.7.2017
    Lloc: local Escudella Solidària (Passeig d'Olot 68, GIRONA)
    Data: Dijous 13 de Juliol de 2017
    Hora: 20h

Ordre del Dia:
1.Aprovació de l'Acta anterior.

2.Informacions varies sobre la liquidació del deute amb el propietari del local.

3.Formalització canvi de Junta de l'Associació Escudella Solidària. I en cas de no ser així, dissolució de l'Associació.
4.Depenent de l'acord adoptat al punt 3, plantejament futur de l'Associació i el local:

a)Si es formalitza el canvi de Junta, traspàs de la responsabilitat de negociació a la nova Junta i presentació pla de viabilitat del local i d'acció de l'Associació.
b)Si es procedeix a la dissolució de l'Associació, informacions respecte a la finalització del contracte de lloguer del local a mes d'Agost de 2017.

5.Precs i preguntes.   

________________

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre del Dia, passem a l’aprovació de l’Acta de l’Assamblea anterior a data 1 de Març de 2017 (http://escudellasolidaria.blogspot.com.es/2017/03/acta-assamblea-extraodinaria-escudella.html ).
No hi ha esmenes i, per tant es dona per aprovada.

2.D’acord amb el segon punt de l’Ordre del Dia, passem a exposar la situació actual en respecte al pagament del deute amb el propietari del local de Passeig d’Olot 68-70.
Després de la insistència i el respecte pels ritmes burocràtics, l’Ajuntament de Girona ha fet efectiu el pagament de dos terminis dels Pressupostos Participats de Girona 2016, corresponents al 40% i el 45% dels 7.200€ signats en conveni. Aquest 85% del total ja han estat ingressats al compte del propietari del local, i ens ha permès liquidar el deute corresponent a les rendes de lloguer pendents del 2016 i els aspectes derivats d’aquest arrendament.
Així doncs, i a falta de fer les justificacions pertinents, faltarà que l’Ajuntament de Girona faci l’ingrés del 15% restant dels 7.200€ corresponents als Pressupostos Participats de Girona 2016. Un ingrès que preveiem al Setembre, i amb el qual ja haurem liquidat el deute amb el propietari de l’inmoble.
Si a això hi sumem que el pagament de les rendes del 2017 s’han fet efectius, podem dir que l’economia de l’Associació Escudella Solidària està al dia i que el compte amb el propietari estarà a zero. Un fet que ens ens permetrà tornar a fer els tràmits per l’obertura de la porta d’emergència del local.
Així doncs, i arribats a aquest punt, acordem que el nou equip directiu de l’Associació es reunirá amb el propietari del local per presentar-se i parlar sobre la intenció de continuar amb l’arrendament del local. Una intenció aquesta que ja ha estat posada en coneixement per part de l’Ajuntament de Girona, els quals han manifestat la intenció de col.laborar activament en el dia a dia de l’Associació.
I amb això, donem per aprovats els numeros de l’Associació en la liquidació del deute acumulat producte del retard en el pagament dels Pressupostos Participats 2016 de Girona.

3.D’acord amb el tercer punt de l’Ordre del Dia, procedim a fer efectiu el canvi total de la Junta de l’Associació Escudella Solidària.
Les persones sortints de la Junta accepten la finalització de la seva vinculació amb l’Associació, i la gent participant de la nova Junta manifesta la seva intencionalitat de continuar amb el projecte Escudella Solidària.
Així doncs, la junta sortint és la següent:

President: Xavier Villarreal Piedra
VicePresidenta: Anna Lluisa Badia Boadella
Secretària: Rosa Maria Navarro Adell
Tresorer: David Mérida Cruz
Vocal: Antònia Vallés Majoral
Vocal: Josep Maria Dalmau Alsina
Vocal: Ramòn Macaya Bou
Vocal: Beatriz Madueño Solà

I la nova Junta de l’Associació Escudella Solidària estarà formada per les següents persones:

Presidenta: Rosa Monjas
VicePresident: Rabai Faress
Tresorer: Ahmed Rahou
Secretari: Karim Loutati
Vocal: Meryem Ouidern


Es procedeix a fer la votació, i la nova Junta de l’Associació Escudella Solidària és aprovada per unanimitat.

És llavors quan preparem la documentació necessària, i acordem presentar-la a la Generalitat tant aviat com sigui possible per formalitzar el canvi de Junta de l’Associació.


4.D’acord amb el quart punt del Dia, i un cop conegut el canvi de Junta de l’Associació, procedim a coordinar el traspàs de responsabilitats i conèixer el pla de viabilitat de la Junta entrant.

Acordem que, un cop entrat en Registre el canvi de Junta, s’haurà de formalitzar el canvi de noms al compte bancari de l’Associació, fer el trapàs de la documentació d’Escudella Solidària i notificar els canvis al propietari del local. A més, la Junta entrant manifesta la intenció de reunir-se amb el gestor del propietari per acordar els aspectes relacionats amb el futur de l’arrendament del local.

Tanmateix, la Junta entrant presenta un pla de viabilitat futur a on entren diversos actors tals com l’Ajuntament de Girona o la participació al Projecte Lliures d’Òmnium Cultural i Coop 57, amb el qual es pretén aconseguir finançament per projectes socials a través del micromecenatge ciutadà. Un Projecte Lliures que podeu consultar a través dels següents enllaços:Unes possibilitats aquestes que, juntament amb les dinàmiques habituals de l’Associació i els rols de cadascuna de les persones participants, han d’aconseguir l’objectiu de donar continuitat al Projecte.

Les persones de la Junta sortint manifesten que, tot i desvincular-se de l’Equip directiu de l’Associació, seguirán donant suport a la Junta entrant.

5.Al torn de Precs i Preguntes, es tracten els següents temes:

-Les persones i Entitats participants al local, plantegen propostes d’activitats per donar dinamisme a l’espai i afiançar-se en l’obertura al barri com un espai més de ciutat.
La nova Junta entrant pren nota de les propostes i es compromet a treballar-les després de l’Agost.

-Es planteja la necessitat de modificar els Estatuts de l’Associació per adaptar-ne el redactat a les possibles participacions a línies de subvencions publiques. Una modificació que ha de ser aprovada en Assamblea, la qual convocarà la nova Junta Directiva tant aviat pugui exercir.

-S’informa de la intenció de tornar a participar, com cada Nadal, en la recollida solidària de joguines amb la Creu Roja i l’Associació dels Amics de la Música de Girona. El lloc serà, com cada any, el Centre Cívic Can Ninetes, falta concretar data i acordem que hi participarem com sempre portant la barra de bar de l’event.

-Per últim, i d’acord amb el que s’havia acordat a anteriors Assamblees, parlem d’aplicar barems únicament econòmics davant la possibilitat que l’ONG NouSol demani l’ús del nostre local.

-Per últim, acordem que al mes d’Agost es procedirà a canviar el pany de la porta d’entrada del local, coincidint amb l’entrada de la nova Junta directiva de l’Associació Escudella Solidària.

I amb això, donem per acabada l’Assamblea a les 22h del Dijous 13 de Juliol de 2017.Convocatòria Assamblea Extraodinària Escudella Solidària 13.7.2017
    Lloc: local Escudella Solidària (Passeig d'Olot 68, GIRONA)
    Data: Dijous 13 de Juliol de 2017
    Hora: 20h

Ordre del Dia:
1.Aprovació de l'Acta anterior.

2.Informacions varies sobre la liquidació del deute amb el propietari del local.

3.Formalització canvi de Junta de l'Associació Escudella Solidària. I en cas de no ser així, dissolució de l'Associació.
4.Depenent de l'acord adoptat al punt 3, plantejament futur de l'Associació i el local:

a)Si es formalitza el canvi de Junta, traspàs de la responsabilitat de negociació a la nova Junta i presentació pla de viabilitat del local i d'acció de l'Associació.
b)Si es procedeix a la dissolució de l'Associació, informacions respecte a la finalització del contracte de lloguer del local a mes d'Agost de 2017.

5.Precs i preguntes.    domingo, 12 de marzo de 2017

Acta Assamblea Extraodinària Escudella Solidària 1.3.2017

    Lloc: local Escudella Solidària (Passeig d'Olot 68, GIRONA)
    Data: Dimecres 1 de Març de 2017
    Hora: 20h

Ordre del Dia:
1.Aprovació de l'Acta anterior.

2.
Informacions de la renúncia de NouSol ONG a la gestió compartida del local de Passeig d'Olot 68, i l' incompliment de l'acord de participació a la junta directiva entrant de l'Associació Escudella Solidària.
Proposta de la nova junta directiva i aprovació, si s'escau, de la renovació de càrrecs de l'Associació Escudella Solidària.
3.Informacions pagament dels pressupostos participats de Girona 2016, renovació del contracte de lloguer al Març de 2017 i pla de viabilitat de la junta entrant.
4.Precs i preguntes.

___________________________________

1.D’acord amb el primer punt de l’Ordre, s’aprova l’Acta de l’Assamblea anterior (http://escudellasolidaria.blogspot.com.es/2017/01/acta-assamblea-extraodinaria-escudella.html )

No hi ha esmenes i es dona per aprovada.
2. D’acord amb el segon punt de l’Ordre del Dia, posem en antecedents abans d’explicar la renúncia de NouSol ONG a la gestió compartida tant de l’Associació Escudella Solidària com del local de Passeig d’Olot 68 de Girona.
És per això que expliquem els acords presos a la passada Assamblea extraodinària d’Escudella Solidària, cel.lebrada a dia 18 de Gener de 2017, els quals figuren a l’Acta de la mateixa Assamblea que podeu consultar a l’enllaç del punt anterior.

“-La reunió amb el propietari es celebra a mitjans de Desembre de 2016.

-Abans de la reunió, demanem a l’Ajuntament de Girona un document que certifiqui el fet que els 7.500€ dels Pressupostos Participats 2016 de Girona pertoquen a l’Associació Escudella Solidària, i que el retard en el pagament d’aquesta partida és motivat per aspectes administratius que es solucionaran el més aviat possible.
                           
-Presentem aquest document al Gestor del propietari, amb el qual volem aportar tranquilitat i confiança al propietari que el deute acumulat es pagarà a mesura que se’ns abonin els terminis de la partida de Pressupostos Participats 2016.

-El propietari accepta el document com a garantía de pagament, però mostra la seva molestia perquè la situació hagi arribat fins a aquest extrem. Acumular un deute de 8 rendes de lloguer fa pensar al propietari en rescindir el contracte de lloguer si la situació no es regularitza abans de la renovació del contracte.

-Tantmateix, la resta de pagaments relacionats amb la gestió del local estan al dia degut a que depeníen de la generació de recursos econòmics propis. I el propietari reconeix que l’únic deute va directament lligat amb el retard del pagament dels Pressupostos Participats 2016.

-Amb tot això, ens comprometem a reconèixer el deute esmentat i a fer abonaments en el compte del propietari del local a mesura que se’ns abonin (60%, 20% i 20%, segons es presentin les justificacions corresponents) les partides aprovades a les urnes al procés de Pressupostos Participats 2016.

-Arribats a aquest punt, negociem amb el propietari el reconeixement de finalitzar, a saldo zero, l’exercici 2016 fins a 31 de Desembre. Un reconeixement bàsic per obrir la porta a qualsevol continuïtat amb el contracte de lloguer a partir de 2017.

-El propietari reconeix aquest fet i condiciona la continuitat del lloguer del local amb el fet que l’Entitat signant del contracte continui siguent l’Associació Escudella Solidària. Així doncs, i donat a que el propietari no llogarà el local a cap Entitat que no sigui l’Associació Escudella Solidària, es plantegen dos escenaris:

a)Que l’Associació Escudella Solidària decidim continuar amb el contracte de lloguer, amb la condició de liquidar el deute tant aviat s’ingressin les partides corresponents dels Pressupostos Participats 2016 i assolir regularitat de pagament al 2017, i es renovi automàticament la relació contractual entre ambdúes parts.
b)Que l’Associació Escudella Solidària decidim rescindir el contracte de lloguer, i deixem el local a 31 de Desembre de 2016.

-A més, el propietari ens diu que no reobrirà el procés de petició d’obertura de la porta d’emergència fins que haguem liquidat el deute acumulat.

-Informem al propietari que traslladarem als membres de l’Associació aquests escenaris i, si hi ha possibilitat d’articular una nova Junta Directiva de l’Associació Escudella Solidària que decideixi continuar amb el lloguer, notificarem al propietari el canvi de càrrecs i complirem amb els compromisos per continuar amb el contracte signat.

-Un cop arribat a un acord amb el propietari del local, traslladem aquesta informació en reunió oberta de l’Associació Escudella Solidària.

-Un cop plantejats els diversos escenaris posibles, i amb el Pla de Viabilitat del local el.laborat per NouSol a sobre la taula, debatim sobre el futur del Projecte i les principals Entitats usuàries del local de Passeig d’Olot (Associació SIRAJ i NouSol ONG) decideixen fer un pas endavant i involucrar persones membres dels seus col.lectius a una futura Junta Directiva de l’Associació Escudella Solidària.

-Les persones representants de l’actual Junta Directiva de l’Associació reconeixen que ja han finalitzat una etapa a Escudella Solidària, en la qual han assolit els objectius desitjats:

a)Habilitar, adequar, obrir i equipar, una infraestructura potent al servei de tothom qui n’hagi volgut fer ús.

b)Haver actuat de paraigües legal i físic als projectes individuals i col.lectius que s’han tirat endavant dins d’Escudella Solidària.

c)Haver consolidat Escudella Solidària com una Associació activa i reconeguda a la ciutat de Girona, la qual té accés a presentar-se a subvencions i/o fer d’altres gestions amb l’administració pública.

d)Haver teixit relacions i sinergies amb d’altres Entitats i Col.lectius del territori, tal i com demostra les memòries d’activitat de l’Associació desde l’any 2013. Una activitat densa que deixa moltes víes obertes de col.laboració amb d’altres actors socials de la ciutat (Entitats, Col.lectius, Ajuntament, Centres Cívics,…).

e)Aconseguir que els principals col.lectius participants al local i, per extensió, al Projecte Escudella Solidària, configurin un equip de gestió compartida del dia a dia de l’Associació i s’impliquin activament entrant a la Junta Directiva d’Escudella Solidària. Una implicació contreta amb el compromís de donar continuitat a la filosofía fundacional de l’Associació Escudella Solidària, i continuar gestionant el local de Passeig d’Olot 68 de Girona com a espai popular a disposició, en igualtat d’oportunitats, de tothom qui en vulgui desenvolupar projectes i/o activitats en benefici de la ciutadania i d’acord amb els Estatuts d’Escudella Solidària i el respecte dels Drets Humans.

-Tantmateix, el nou equip gestor del local exercirà a partir del Gener de 2017 (tot i que no s’hagi formalitzat el canvi de Junta), i els representants de la junta Directiva sortint assumeixen el compromís moral i ètic d’implicar-se en el procés de liquidació del deute contret amb el propietari del local, fins a 31 de desembre de 2016.”

Un cop posat en antecedents, passem a explicar que NouSol ONG ha decidit unilateralment renunciar als compromisos assumits amb anterioritat. Informem que NouSol ONG han estat convocats tant a la reunió del 8.2.2017 com a la darrera Assamblea General, però que no hi han participat i, per tant, no han explicat els motius de la seva renúncia.

És per aquest motiu que manifestem que l’Associació Escudella Solidària finalitza el conveni de col.laboració amb NouSol ONG, a data 12 de Març de 2017, pels motius següents:

-El perjudici que, amb les falses publicacions de NouSol ONG a la xarxa al respecte de la continuitat del local de Passeig d’Olot 68, han generat a l’Associació Escudella Solidària. Unes publicacions de les quals no coneixem ni les motivacions ni els objectius, degut a que les persones membres de NouSol ONG no han participat de les darreres reunions i Assamblea a les que se les ha convocat, i davant les quals hem hagut de donar mil i una explicacions tant a les Entitats amb les que col.laborem com a les Administracions amb les que participem.
Unes informacions falses que han consistit en plantejar futurs escenaris de gestió del local a càrrec de NouSol ONG i que, possiblement, han condicionat futures col.laboracions i participacions econòmiques de projectes presentats a d’altres Entitats obertes a participar d’ Escudella Solidària.

-La omissió per part de NouSol ONG dels objectius de l’Associació Escudella Solidària, i la falsa informació transmesa a les persones sòcies de l’Associació Escudella Solidària les quals, en gran mesura, han decidit no continuar com a sòcies de l’Associació.

-L’opacitat dels acords i nous marcs de col.laboració negociats i acordats pels membres de Nousol ONG, en representació d’Escudella Solidària, amb la resta de col.lectius i persones individuals participants del dia a dia del local de Passeig d’Olot 68 de GIRONA. Uns acords a través dels quals Entitats com Mou-Te en Bici i talleristes com en Juanjo han fet aportacions al local corresponents al mes de Gener, les quals no s’han ingressat al compte de l’Associació Escudella Solidària tal i com hauria d’haver estat desconeixent-ne els motius.

-El cobrament que NouSol ha fet a les persones sòcies d'Escudella Solidària que han decidit continuar col.laborant amb l'Associació, els diners de les quals (4€/mes) s'han girat en benefici de NouSol i no han estat traspassats a l'Associació a qui aquestes persones pensaven que estaven fent el pagament (Escudella Solidària).

-L’incompliment, al mes de Febrer de 2017, de l’acord d’aportacions compartides amb l’Associació SIRAJ sense haver-ne donat els motius.

-La manca de comunicació amb les persones representants de NouSol ONG, les quals han sortit dels mitjans de comunicació/coordinació de l’Associació Escudella Solidària (WhatsApp), no demostren claredat en els seus objectius en la cogestió del local Passeig d’Olot 68 i no participen de les reunions a les que se les convoquen per explicar aquests fets.

-La inacció dels portals telemàtics de l’Associació Escudella Solidària gestionats per persones de NouSol ONG i la manca de difusió mutua de les activitats d’ambdòs col.lectius.

Així doncs, i pels motius exposats,  finalitza el conveni de col.laboració amb NouSol ONG i, d’acord amb el que figura al mateix conveni, serà en ferm després d’un mes desde la notificació d’aquest trencament per part del nou equip de coordinació de l’Associació Escudella Solidària (12 de febrer de 2017).

Tantmateix, i degut als perjudicis provocats a l’Associació Escudella Solidària resultat de l’ actuació de l’Associació Socioeducativa NouSol, acordem que el nou equip de coordinació del local de Passeig d’Olot 68 de Girona informarà de les noves condicions a NouSol pel seu ús del local. 
Unes condicions que es basaran en aspectes econòmics calculats segons aquest ús, d’acord amb amb l’actitut demostrada per les persones responsables de NouSol en el procés de traspàs de la gestió del local.
Uns barems freds que considerin NouSol usuari puntual del local, un cop finalitzat el conveni de col.laboració entre ambdues parts.

Davant el nou escenari exposat, l’Associació SIRAJ explica que manté la seva voluntat de liderar la gestió del local de Passeig d’Olot 68 de GIRONA, mantenint la filosofía de l’Associació Escudella Solidària.

Tot i així, destaca la necessitat que la resta de col.lectius i persones individuals participants del Projecte  donin suport i participin del seu dia a dia.

I per poder coordinar un equip de gestió actualitzat, s’acorda mantenir l’anterior dinámica de funcionament consistent en les reunions d’equips de coordinació amb representació de tots els col.lectius i persones participants d’Escudella Solidària.

Així doncs, recolzem que la base de l’equip de coordinació siguin els membres de l’Associació SIRAJ i que sigui aquesta Associació la que suporti gran part de les despeses derivades del lloguer del local per part de l’Associació Escudella Solidària.
I esperem que amb la dinámica de l’Associació es vagin definint els marcs de col.laboració entre els/les usuaris/àries del local.

És per els motius exposats, que el nou equip de coordinació es reunirá amb tothom qui faci ús del local per tal d’acordar marcs de col.laboració en nom de l’Associació Escudella Solidària. I per facilitar aquesta tasca, es programarà un nou canvi del pany de la porta de l’entrada del local per tal que, amb la recollida de la nova clau, es faciliti el diàleg i l’acord dels nous marcs de col.laboració esmentats.

I en aquest sentit, acordem que el nou equip de coordinació establirà i informarà del calendari del canvi de clau del local i es reunirà amb tothom per acordar, segons amb la filosofia de l’Associació Escudella Solidària, els marcs de col.laboració i participació tant en l’ús del local com en el dia a dia de l’Associació.

Tantmateix, hi haurà un procés d’acompanyament i traspàs entre l’anterior i la nova junta directiva a on es definirà la partipació de l’Associació Escudella Solidària als plans comunitaris i altres espais de treball, a on poder continuar amb els marcs de col.laboració amb Entitats i administracions públiques en benefici de la sostenibilitat del local i promoció d’acció social conjunta.

Per últim, informem dels noms de la junta sortint i proposta de nova junta directiva de l'Associació Escudella Solidària, per tal de sotmetre a votació la seva aprovació:
JUNTA SORTINT
President: Xavier Villarreal Piedra
VicePresidenta: Anna Lluisa Badia Boadella
Secretària: Rosa Maria Navarro Adell
Tresorer: David Mérida Cruz
Vocal: Antònia Vallés Majoral
Vocal: Josep Maria Dalmau Alsina
Vocal: Ramòn Macaya Bou
Vocal: Beatriz Madueño Solà
JUNTA ENTRANT
President: Ahmed Rahou
VicePresident: Rabai Faress
Tresorer: Yahya Riad
Secretari: Karim Loutaty
Vocal: Rosa Monjas Garcia

Procedim a votar l’aprovació del canvi total de la junta directiva de l’Associació Escudella Solidària, i els noms de les persones que formaran part de la nova junta.

S’aprova la nova junta directiva per unanimitat de les persones participants a l’Assamblea, i informem que es presentaran els papers de canvi de junta al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya, per a la seva formalització.


3.Al tercer punt de l’ordre del Dia, passem a informar de l’estat de pagament dels diners dels Pressupostos Participats de Girona 2016, la partida econòmica dels quals depèn de la signatura dels convenis.  

Segons s’ha compromès l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Girona, la signatura del conveni será en breu i precedirà els pagaments, en terminis del 60%, 20% i 20%, dels 7.200€ aprovats a la votació de la Consulta ciutadana dels barris de Sta. Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla dins el procés participatiu de l’exercici 2016.

Tantmateix, i per tranquilitat del propietari, el mateix Ajuntament de Girona ens ha dit que es posaran en contacte amb el gestor del local per confirmar aquestes informacions.

Tot i això, i en un nou gest de confiança cap a la nostra Associació i el Projecte Escudella Solidària, el propietari del local ha renovat automàticament el contracte de lloguer a mes de Març de 2017 amb l’actualització de preu a 800€/mes.
Una demostració  que la continuitat del local està garantida, i que en breu s’eixugarà el deute pendent amb el propietari.

Per últim, recordem que un cop s’eixugui el deute generat pel retard en el pagament dels Pressupostos Participats 2016, el propietari del local tornarà a demanar formalment, a la comunitat de veïns de Passeig d’olot 68 de Girona, la petició d’obertura de la porta d’emergència de la planta superior del local.

Així doncs, informarem segons avanci el tema i esperem es liquidi com abans millor.

4.Al torn de precs i preguntes, es posen sobre la taula projectes a on ja estem participant i possibles activitats en les quals poguem prendre part com a Associació Escudella Solidària o acollint-ne el seu desenvolupament, dins d’una dinámica de sinèrgia i acció conjunta. Unes propostes les quals s’hauran d’anar presentant a les reunions de l’equip de coordinació de l’Associació, i desenvolupant de forma conjunta.

La Plataforma Mou-te en Bici informen que ja han fet una reunió al local, i que tenen la voluntat d’establir-se dins del funcionament del local i l’Associació Escudella Solidària.

Calendaritzem els següents passos a fer com a Associació (formalització canvi junta, articulació equip de coordinació, renovació marcs de col.laboració amb persones i col.lectius usuàries del local , canvi clau porta entrada, diàleg amb els diferents actors socials del barri i la ciutat, …).

Acordem que, un cop aclarida la situació de l’Associació, farem nota de premsa informativa i engegarem una nova campanya de captació de sòcies o persones col.laboradores amb Escudella Soolidària.

I amb això, donem per acabada l’Assamblea a les 22h.